Buy high school and primary school exams with marking schemes. Institution: Secondary. Document Type: PDF. Maswali ya marudio ya tamthilia ya kigogo. Haya maswali huguzia sifa ya wahusika,maudhui mbali mbali,mbinu,umuhimu ya wahusika na maswali ya dondoo unayojitokeza kwa tamthilia hili. Brief Overview: 1. Mention four limitations of advertising as a means of sales promotion.

The capital structure of Discuss the role of written and unwritten sources in the reconstruction of African history. Brief Overview: Introduction The task of reconstructing African history has been a challenging one. This document briefly explains the Kenya Visionthe three main pillars it is based on; and goes ahead to explain the factors that may hinder the realization of the Kenya Vision Here are some tips on studying that I have found very useful and I hope you will also do as you strive to achieve your goals in your education.

A good composition should therefore have the following notable characteristics: 1. An interesting introduction — one that captivates the reader and acts as a gateway to the writers thoughts. Food production practice hot kitchen help to equip student with basic knowledge of well illustrated recipes arranged in sequence order according to menu type to ease in revision. This is a motivational material guiding candidates on how to stay focused in order to succeed in the national examinations.

It helps to build the learners confidence and captures key issues and Characters and Characterization in A doll's house Describes all characters in the novel A Doll's house. It indicates the course content, areas in Year one and year two that a student requires to research into to The guide helps students in revising for the exam and also helps in planning for the studies and revision.

Make sure that you focus on your studies and keep off all kinds of Download Our Learning App. Quick Links.Eleza muktadha wa dondoo hili. Fafanua maudhui yoyote mawili yanayojitokeza katika dondoo hili. Weka dondoo hili katika muktadha wake. Taja mbinu moja ya kisanaa iliyotumika katika dondoo hili na ufafanua matumizi yake katika tamthilia nzima. Al Weka maneno haya katika muktadha wake.

Sifa za Wahusika Katika Riwaya Kigogo na Pauline Kea kenya

Eleza mchango wa msemaji katika kujenga Sagamoyo mpya. Eleza jinsi historia inayorejelewa na msemaji ilivyo mbovu. Majoka ni kielelezo cha viongozi wa Afrika waliolewa mamlaka. Fafanua kauli hii kwa kurejelea matendo yoyote kumi katika tamthilia. Kwa kutoa mifano mwafaka, jadili maonevu waliyotendewa wanawake katika tamthilia ya Kigogo.

Eleza mchango wa wahusika mbalimbali katika kuendeleza mbinu za kisanaa kwenye tamthilia. Eleza muktadha husika. Fafanua umuhimu wa msemaji wa maneno haya katika kuendeleza maudhui ya tamthilia. Jadili sifa nne za msemewa. Eleza mukatadha wa dondoo hili. Msemaji ni kigeugeu. Jadili tetesi hili kwa hoja nne. Fafanua hatima ya msemaji katika tamthilia. Angazia jinsi maisha ya Wanasagamoyo yalivyohatarishwa katika tamthilia. Fafanua kwa kina muktadha wa dondoo hili.

Fafanua sifa saba za msemaji. Tathmini matumizi ya mbinu zifuatazo katika tamthilia. Majazi ii. Kinaya iii. Sadfa iv. Kwa kurejelea tamthilia ya Kigogo, eleza umuhimu wa ushirikano katika ukombozi wa jamii. Kwa kurejelea tamthilia nzima, jadili jinsi wahusika mbalimbali walivyosimangwa. Ufisadi na mapendeleo huathiri utulivu na maendeleo katika jamii. Kwa kurejelea matukio yaliyo katika tamthilia ya Kigogo, tetea hoja hii.

Eleza kinaya kilicho katika kauli hii. Fafanua maudhui yafuatayo katika tamthilia kwa hoja kumi kumi. Ubadhihirifu al 10 ii. Asasi ya ndoa al Eleza mchango wa vyombo vya habari katika ukombozi wa Sagamoyo kwa hoja nne. Eleza jinsi msemaji alivyoshiriki katika kukiuka sheria Sagamoyo. Rejelea wahusika wowote wanne katika tamthilia wenye kovu.Maswali yako sawa na huweza kusaidia mtahiniwa kupita katika mtihani wa kitaifa ipasavyo.

Do you know your hidden name meaning? Click here to find your hidden name meaning. Powered by Blogger. Follow by Email. Popular Posts. Essay Quesions - Memories we lost and other stories by Chris Wanjala.

The Pearl Essay Questions and Answers. Sikujua ungekuja kunihangaisha Tumbo lisiloshiba na hadithi nyingine. Jibu swali la 2 au 3. Tibu swali la 2 au 3. Tusiwaruhusu watu wachache waliojazwa kasumba…. Eleza muktadha wa dondoo hili. Kwa kumrejelea mzungumzaji wa maneno haya, bainisha unafiki katika kauli hii.

CHOZI LA HERI maudhui ya ufisadi

Eleza jinsi mbinu ya taharuki ilivyotumika kufanikisha maudhui katika tamthilia ya kigogo. Jibu swali la 4 au 5. Fafanua sifa za anayerejelewa katika dondoo hili. Onyesha mawazo yanayomwadhibu anayerejelewa na dondoo hili. Jibu swali la 2 au la 3. Simameni leo kutanyesha mawe! Alifa Chokocho na Dumu Kayanda:. Tumbo Lisiloshiba na Hadithi Nyingine. Jibu swali la 4 au la 5.Term 1 Exams now available.

Click the link below to download the full Mwongozo wa Kigogo pdf document, with all the topics. Wachochole hutumikizwa na viongozi, Kombe, Boza na Sudi wanafanya kazi ya kuchonga vinyago vya mashujaa kwa ajili ya sherehe za uhuru. Viongozi hawajawajibika, kazi yao ni kukusanya tu kodi.

Ni jukumu la viongozi kuhakikisha kuwa soko ni safi lakini hawajawajibika kulisafisha.

kigogo maudhui

Licha ya wananchi kutoa kodi,soko ni chafu. Mashujaa wanaenziwa kwa kipindi kirefu ilhali mambo ya kimsingi hayajazingatiwa.

Wanasagamoyo wana matakwa mengi kuliko kipindi kirefu cha kusherehekea uhuru.

Mwongozo Wa Kigogo Pdf Notes Download – Uchambuzi wa Tamthilia ya Kigogo

Majoka anafadhili mradi usio na msingi wa kuchonga vinyago huku watu wakiwa na njaa na wao ndio watalipia mradi huo. Viongozi hushawishi wananchi kwa ahadi ili wawaunge mkono. Sudi anashawishiwa na Kenga kuchonga kinyago ili apate malipo mazuri; kuwa mradi huo utabadilisha maisha yake na jina lake lishamiri.

Pia atapata tuzo nyingi na likizo ya mwezi mzima ughaibuni na familia yake uk Aidha viongozi hutumia zawadi kufumba wananchi kuwa wanawajali na kujali hali zao. Kenga anawaletea Sudi, Boza na kombe keki ya uhuru.

Mwongozo wa Kigogo Notes

Viongozi hawalindi usalama wa wananchi, wananchi wanaishi kwa hofu. Ashua anahofia usalama wao kuwa huenda wakashambuliwa. Migomo inayotokea Sagamoyo na maandamani ni kwa sababu ya uongozi mbaya. Wauguzi wanagoma na pia walimu wakidai haki zao.

Wafanyakazi wananyanyaswa. Majoka hajali maslahi ya wanasagamoyo. Anafunga soko ambalo wananchi wanategemea na kupandisha bei ya chakula. Uchumi Sagamoyo unasorota kutokana na soko kufungwa, watu hawana mahali pa kuuzia bidhaa zao. Majoka anafungulia biashara ya ukataji miti bila kujali hali ya anga Sagamoyo, hasara ni kwa maskinii, viongozi wamejichimbia visima.

Majoka hajali kuhusu kifo cha Ngurumo licha ya kuwa mfuasi wake. Anaagiza Ngurumo azikwe kabla ya jua kutua uk Viongozi hawasikilizi matakwa ya wananchi. Majoka hana wakati wa kuwasikiliza waandamanaji.Maudhui katika kazi ya fasihi ni jumla ya mawazo yote yanayozungumzwa pamoja na mtazamo wa mwandishi juu ya mawazo hayo.

Maudhui hujumuisha mawazo pamoja na mafunzo mbalimbali yaliyomsukuma msanii hadi akatunga na kusanii kazi fulani ya kifasihi. Vipengele vya maudhui ni pamoja na dhamira, migogoro, falsafa ujumbe na msimamo. Kutoka Wikipedia, kamusi elezo huru. Dhamira ; hili ni wazo kuu au mawazo mbalimbali yanayojitokeza katika kazi ya fasihi. Dhamira ni sehemu tu ya maudhui na aghalabu dhamira kuu ndio hujenga kiini cha kazi ya fasihi.

Dhamira zimegawanyika katika makundi mawili, kuna dhamira kuu na dhamira ndogondogo. Migogoro ; hii ni mivutano na misuguano mbalimbali katika kazi za fasihi. Migogoro inaweza kuwa kati ya wahusika, familia zao, matabaka yao, au hata katika nyadhifa mbalimbali. Vilevile migogoro yaweza kuwa ya kiuchumi, kijamii, mogogoro ya nafsi, na migogoro ya kisiasa ambayo hujitokeza katika mitazamo tofauti kulingana na mtiririko wa visa na matukio yanavyopangwa na mwandishi.

Ujumbe ; mwandishi anapoandika kazi yake huwa na ujumbe ambao hutaka uifikie jamii aliyoikusudia. Ujumbe katika kazi fasihi ni mafunzo mbalimbali ambayo hupatikana baada ya kusoma kazi ya fasihi. Katika kazi ya fasihi dhamira kuu hubeba ujumbe wa msingi na dhamira ndogondogo hubeba ujumbe ambao husaidia kuujenga au kuupa uzito zaidi ujumbe wa msingi.

Msimamo ; katika kazi ya fasihi, mawazo, mafunzo na falsafa ya msanii hubainisha msimamo wake kuhusu masuala mbalimbali ya kijamii. Msimamo ni ile hali ya mwandishi kuamua kufuata na kushikilia jambo fulani. Jambo hili huweza kukataliwa na wengi lakini akalishikilia tu. Msimamo ndio huweza kuwatofautisha wasanii wawili au zaidi wanaoandika kuhusu mazingira yanayofanana. Falsafa ni mawazo ya busara yenye kutawaliwa na misingi mahususi juu ya asili na maana ya ulimwengu na maisha ya mwanadamu.

Ni msimamo wa msanii katika maisha juu ya utatuzi wa matatizo katika jamii. Falsafa ya mwandishi inaweza kujulikana kwa kusoma kazi zake zaidi ya moja.

Mtazamo ni hisia au uelewa wa mwandishi juu ya jambo fulani.Kigogo ni mtu mwenye madaraka makubwa kiutawala. Majoka anatumia madaraka yake kulaghai wananchi, anachukua vilivyo vyao. Anatangaza kipindi cha mwezi mzima cha kusheherekea uhuru kutumia madaraka aliyonayo. Majoka anafunga soko la Chapakazi ili sehemu hiyo ajenge hoteli ya kifahari kwa kutumia madaraka aliyonayo.

Anapandisha bei ya chakula katika kioski kwa vile ana madaraka. Majoka anatumia mamlaka yake kumteka na kumtia ndani Ashua.

Anamtendea ukatili, Ashua ana majeraha kutokana na kichapo. Majoka anapanga kifo cha Jabali, mpinzani wake. Anampangia ajali na kuangamiza wapinzani wake pamoja na chama chake kwa kutumia mamlaka yake. Majoka anapanga kutumia mamlaka yake kuzima uchunguzi wa Tunu kuhusu kifo cha Jabali. Mwanamke ni katili- Mamapima anawauzia wanasagamoyo wenzake pombe haramu inayowaua na kuwapofusha Wengine. Mwanamke ni mwenye mapinduzi Tunu anaongoza harakati za mapinduzi dhidi ya Uongozi dhalimu wa Majoka kwa ushirikiano wa Sudi.

Mwanamke ni msomi Tunu Ana shahada na uanasheria inayomwezesha kutetea haki za Wanasagamoyo dhidi ya Uongozi dhalimu wa Majoka. Ashua pia Ana shahada ya ualimu lakini anauza maembe sokoni Licha ya kupewa kazi kwenye shule za Majoka and Majoka Academy anazodai Ni za kihuni. Mwanamke ni Jasiri Licha ya kuvunjwa mguu, Tunu anaendeleza mapinduzi Hadi anafanikiwa kumwondoa Majoka mamlakani. Pia anafahamu ukatili wa Majoka lakini anamweleza waziwazi kuwa watalipa kila tone la damu walilomwaga Sagamoyo.

Mwanamke ni mwenye wivu Husda anapigana na Ashua ofisini mwa Majoka akidai kuwa amekuja kumnyanganya mume. Mwanamke ni Mwasherati Mamapima anamgawia ngurumo uroda ili amsaidie kupata kandarasi ya kuoka keki ya Uhuru 7. Mwanamke ni Mwenye uchu Husda anapomwona Chopi, anaanza kutembea kwa maringo huku akionyesha macho ya uchu. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. This site uses Akismet to reduce spam.

kigogo maudhui

Learn how your comment data is processed. You just made my homework ten times easier…. Poulne kea kwa kweli unaweza hasa viongozi wetu ni majoka tu.Thursday, April 16, We only live once, let your waist Songa with the beat!

Kenya Power to improve electricity supply in Western Region at a…. Leadership lesson for Kenyan politicians after video of a British minister…. Safaricom profits grow 14 per cent to Sh55billion as Bob returns. Maudhui House. Trending Now. Sanlam is pledging USD 2. Coronavirus: Banks are getting it right. Business Sanlam is pledging USD 2. Maudhui Newsroom - April 16, Coronavirus: Banks are getting it right Maudhui Newsroom - April 16, 0. No one foresaw the economic onslaught, let alone the huge disruption to our daily lives that these pandemic has unleashed so far.

For corporates, the outbreak is causing major disruptions enough to make bosses the world over uneasy. Read also Poor Kenyans may require a miracle to survive the coronavirus pandemic, but Safaricom has Maudhui Newsroom - April 8, 0. Before Christine Soita and her two kids moved to Nairobi in February of last year, life was already unbearable. Immediately she arrived, she rented a habitable shack at Mukuru Kayaba slums in Nairobi South.

Since then, most of her daily routine involves hovering around the city doing day jobs — just trying to make ends meets. In a good month, MS Soita takes home about eight thousand Coronavirus could be setting us up for a cashless society Maudhui Newsroom - April 1, 0. Money changes hands very first in Kenya as it does in any other economy, something referred to as the velocity of money. Although WHO has not pronounced itself on the transmission of the virus Rebranding an entire commercial bank is more than just knocking a name off a building, setting up brand colors and altering letterheads.

Kenya has witnessed several banks change brands and the litmus test of their success has been in their financial results during the same year they make the switch.

Equity bank has posted double-digit growth in profit and balance sheet for FYMaudhui Newsroom - March 19, 0.

kigogo maudhui

COVID is not an unsound government policy that companies can simply unite to lobby against. It is not yet sunset, but the spread of COVID has so far presented a terrible dilemma for many organizations. Some will take huge financial Maudhui Newsroom - March 14, 0. This helped the Maudhui Newsroom - August 28, 0. You can now make money even if you have 10 percent of the value required to buy shares under a new derivative market that Ndegwa family firm Unga Group, still intent on de-listing July 27, Safaricom record share price was overpriced by Sh billion, analysts say April 17, Safaricom to announce full year results on Wednesday May 6,


Replies to “Kigogo maudhui”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *